dinsdag, 28 januari 2020
 
              

New York

    

Londen

    

Amstelveen

    

 
 
 
 
 
 


Welkom bij 4Success

uw partner voor automatisering op basis van:


   eenvoud...

      precies datgene wat u nodig heeft (en niet méér): lage kosten;


   begrijpelijke taal...

      vooraf duidelijkheid bij alle betrokkenen: groot draagvlak;


   pragmatische aanpak...

      geen overbodige woorden, maar parallelle uitvoering van daden: korte doorlooptijd;


   winst voor gebruikers, management én directie...

      samen met onze opdrachtgevers zorgen wij voor: grote tevredenheid.


Als het bovenstaande u aanspreekt...
dan
zou u eens met ons moeten praten. 


Opdrachtgevers die onze "voeten op de grond"-insteek al vele jaren waarderen, zijn onder andere:


- Ministeries van Financien, Belastingdienst
Bij het Centrum voor Kennis en Communicatie in Utrecht verzorgen wij het vakinhoudelijk management van het bijzonder innovatieve ‘Kennisbank’-project.

- Ministerie van Justitie
Oorspronkelijk waren onze mensen betrokken bij de bouw, nu verzorgen wij een Service Level Agreement (SLA) voor onderhoud en support van de centrale documentaire informatie voorziening. Deze informatie toepassing werkt met het document database product BASIS van het Amerikaanse bedrijf Open Text (Open Text is vooral bekend als de producent van het bij veel grote organisaties in de wereld gebruikte Livelink Enterprise Content Management systeem).

- Ministerie van LNV
In opdracht van de Directie Kennis verzorgen wij de invoering en support van Internet informatie toepassingen op het Groen Kennisnet, een netwerk voor samenwerking, project ondersteuning, voortgangs- en procedurebewaking, het zoeken & vinden van informatie gegevens, document- en kennismanagement, discussie platformen, publicaties op websites (rechtstreeks vanuit ‘Office’-documenten), etc. voor de leerlingen, studenten, docenten, staf, leiding en experts, bij elkaar 65.000 mensen in het agrarisch onderwijs.

- vts Politie Nederland
Bij de recent gecentraliseerde automatiseringsorganisatie van de politie in Nederland verzorgen wij het beheer en gespecialiseerde tuning van databases en Oracle Applications.

- Provincie Zuid-Holland
Hier voerden wij een tweetal technische en organisatorische audits uit op een groot project voor de ondersteuning van de belangrijkste bedrijfs- en werkprocessen.

- Nederlands Normalisatie Instituut
Bij het NEN verzorgden wij de technische projectleiding en ondersteunden wij de technische uitvoering bij de bouw van een Internet toepassing en netwerk voor het digitaal inregelen van werkprocessen van ruim 1.500 Nederlandse en Internationale Norm-commissies (6.000 mensen). Tevens hebben we bijgedragen aan het realiseren van het kwaliteitshandboek, mede waardoor het NEN nu nog steeds ISO-9100 is gecertificeerd.

- Getronics PinkRoccade
Onder verantwoordelijkheid van deze grote organisatie verzorgden wij onder meer ondersteuning bij Content Management projecten bij klanten van Getronics PinkRoccade. Daarnaast verleenden wij gespecialiseerd
e ondersteuning bij diverse offerte- en proof-of-concept trajecten.

- KPN
Bij KPN Telecommunicatie verzorgden wij een systeem voor de planning en opvolging van in het veld uit te voeren technische werkzaamheden.

- Campina
In het hoofdkantoor te Zaltbommel van deze internationaal opererende organisatie verzorgden wij diverse werkzaamheden voor technisch advies & ondersteuning van verschillende Intranet webtoepassingen en vernieuwing van bestaande rapportages.


 
Minimaliseren


   4Success... voor uw succes !

   Meander 381, Amstelveen


   Contact:
 
    •  tel.        : 020-5112500
 
    •  email     : Informatie@4Success.nl
 
    •  post      : Postbus 312
                      1180 AH Amstelveen

Klik hier voor: Gooisch Klassiek
 
 
Home  |  Route  |  Alg.voorwaarden
Designed by: 4 Success