vrijdag, 6 december 2019
 


Wat doen we?Bij 4Success hebben we veel kennis en ervaring in de volgende
vakgebieden:

•  informatie-ontwerp en informatie management
   hierbij aandacht voor de beste informatiestructuur voor de klant

•  documentsystemen, archiveringsystemen en scanningsystemen
   vakgebieden die veel van onze klanten grote voordelen hebben opgeleverd in kwaliteit, flexibiliteit en kostenbeheersing

•  informatie ontsluiting
   voor het snel (ook ad-hoc) en vooral ook eenvoudig ontsluiten van
   informatie (ook management- en beleidsinformatie)

•  kennis en ervaring met in te richten standaardpakketten

   - BASIS, wereldwijd succesvol omdat het de best te beveiligen
     database voor documenten is;
   - Livelink, een bijzonder veelzijdig en wereldwijd succesvol systeem
     voor document-, content- en knowledge management, samenwerking
     in teams en in projecten, taak- en workflowmanagement, etc. 
     onder meer te koppelen met SAP, Oracle Apps, Kofax imaging, etc.
   - een op de DNN (DotNetNuke) open standaard gebaseerd
     webportaal met maatwerk informatie toepassingen voor het MKB.      [ zie ook: onze MKB toepassingen ]

      [ zie ook: onze landelijk bekende klanten ]

      [ zie ook: enkele van onze grootschalige Livelink projecten ]

 
Minimaliseren


   4Success... voor uw succes !

   Meander 381, Amstelveen


   Contact:
 
    •  tel.        : 020-5112500
 
    •  email     : Informatie@4Success.nl
 
    •  post      : Postbus 312
                      1180 AH Amstelveen
 

Home  |  Route  |  Alg.voorwaarden
Designed by: 4 Success