woensdag, 24 april 2019
 


Onze Livelink expertise


Onze kennis en ervaring met betrekking tot Livelink omhelst:

  1.   functioneel en technisch detailontwerp
  2.   architectuur adviezen
  3.   inrichten en implementeren van Livelink toepassingen
  4.   functioneel beheer
  5.   beleids- en management rapportages met gebruik van LiveReports
        en WebReports

  6.   migratie trajecten naar Livelink
  7.   koppelingen tussen Livelink met andere systemen (zoals: ERP, scan straten, etc.)
  8.   data exporteren en importeren van en naar Livelink
  9.   toepassingsgerichte audits
10.   projectmanagement

Bij 4Success worden professionaliteit, service gerichtheid en niet aflatende gedrevenheid tot en met de succesvolle voltooiing van het werk bij de klant hoog geacht.

Contact
Voor het maken van een afspraak of voor aanvullende informatie: neem contact met ons op via de hiernaast vermelde gegevens.
Enkele voorbeelden van door 4Success uitgevoerde, grootschalige Livelink-projecten

Groen Kennisnet
In opdracht van het Ministerie van LNV hebben we, vanaf het eerste begin, een belangrijke rol gespeeld in de succesvolle ontwikkeling van een grootschalig intra- en extranet voor het Nederlandse agrarisch onderwijs. Via dit ‘Groen Kennisnet’ delen 65.000 leerlingen, studenten, docenten en onderwijsstaf voor hen belangrijke informatie en documenten en werken samen met gebruik van de door ons ontwikkelde functionaliteit. Als basis voor dit elektronisch netwerk is het software pakket Livelink gekozen, na een samen met de klant en aanstaande gebruikers uitgevoerde test met enkele in aanmerking komende software pakketten. In de praktijk van het agrarisch onderwijs is inmiddels gebleken dat deze community-omgeving de deelnemende instellingen aanzienlijk meer mogelijkheden voor kennisontwikkeling en samenwerking oplevert dan voorheen, en dit ook nog eens tegen aanzienlijk lagere kosten dan voorheen. Er blijkt een aanwijsbare relatie te zijn tussen de positieve ontwikkelingen in het Nederlands agrarisch onderwijs op alle niveaus (MBO, HBO en Universitair) bij de deelnemende instellingen en het gebruik van deze community-omgeving.

Norm commissie netwerk
In opdracht van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) hebben wij de productie (be)geleid en een belangrijke bijdrage geleverd aan de technische ontwikkeling van een community waarin alle aan het NEN verbonden onderzoekscommissies samenwerken. Wij leverden o.a. het Functioneel Ontwerp en het Technisch Ontwerp, gebruiksvriendelijke interfaces, ontwikkelwerkzaamheden, functioneel beheer en adviezen op het gebied van de systeemarchitectuur. De functionaliteit van deze community faciliteert en ondersteunt alle werkprocessen, contacten, documenten en dossiers die een rol spelen bij het onderhouden van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe (industrie)normen. Dit elektronisch netwerk bedient op dit moment een ruim duizend commissies waarin ruim zesduizend onderzoekers samenwerken. Het voordeel voor deze omgeving is onder meer dat het nu voor alle deelnemers transparant is waar iedereen mee bezig is. Hierdoor wordt veel dubbel werk voorkomen en wordt de mogelijkheid voor samenwerking vooraf in beeld gebracht en gecoördineerd. De waarde van een dergelijke elektronisch netwerk is in feite onmeetbaar maar moet naar beste schatting in de 8 cijfers lopen en op de langere termijn zelfs meer.

Getronics PinkRoccade
Voor deze opdrachtgever verleenden wij gespecialiseerde ondersteuning bij diverse offerte- en proof-of-concept trajecten. Tevens verzorgden wij onder verantwoordelijkheid van deze opdrachtgever Livelink projecten bij:
  •   KPN Telecommunicatie; een systeem voor het plannen en opvolgen van in het veld
       uit te voeren technische werkzaamheden.
  •   Campina; op het hoofdkantoor van deze internationale organisatie verzorgden wij
       de verbetering van bestaande en nieuwe rapportages via het intranet.

Provincie Zuid-Holland
Bij de Provincie Zuid-Holland hebben we, tot grote tevredenheid van de opdrachtgever, audits gedaan op een groot Livelink project dat door Siemens is uitgevoerd.


  

 
Minimaliseren


   4Success... voor uw succes !

   Meander 381, Amstelveen


   Contact:
 
    •  tel.        : 020-5112500
 
    •  email     : Informatie@4Success.nl
 
    •  post      : Postbus 312
                      1180 AH Amstelveen
 

Home  |  Route  |  Alg.voorwaarden
Designed by: 4 Success